doradztwo

? doradztwo strategiczne w zakresie doboru i weryfikacji kwalifikacji zalog
? doradztwo w zakresie szkolen oraz doboru kadry
? przygotowywanie pelnej dokumentacji zwiazanej z uzykaniem certyfikacji przewoznika lotniczego
? doradztwo w zakresie prowadzenia dokumentacji operacyjnej zgodnej z istniejacymi wymogami przepisow EUOPS
? dzialalnosc doradcza wspomagajaca transport lotniczy w zakresie kadrowym i operacyjnym